Mot en hållbar framtid

– Vi har bara börjat …

Det säger Sofi Marberg på -Visit Hemavan Tärnaby om arbetet för att bli en mer hållbar destination. Under året som gått har Hemavan Tärnaby granskats med hjälp av en hållbarhetsexpert och en väl utarbetad arbetsmodell, för att analysera områden som går att förbättra. Ett av målen är att olika besöksmål ska hålla över tid. Fjällnatur är -känslig för slitage och nu på-börjas arbetet med att stötta olika företag i hur de ska arbeta för att deras verksamheter ska bli så hållbara som möjligt.

Hållbarhet är även en fråga om att nå ut med information till gäster om hur de bör röra sig och bete sig i naturen för att göra så lite påverkan som möjligt .

En ökad kunskap och förståelse för både naturen och lokalsamhället tror jag är en viktig del för att komma framåt i det här arbetet. Vi har sett behovet av att hjälpa våra gäster att göra rätt. Det kan vi göra genom att tillhandahålla informationen om vad man ska tänka på sig när man rör sig ute på fjället.

Läs mer om hållbarhet här →