Om Visit Hemavan Tärnaby

Visit Hemavan Tärnaby AB jobbar med övergripande marknadsföring och destinationsutveckling och i förlängningen med ägarföretagens framgång och lönsamhet.

Läs mer om Visit Hemavan Tärnaby på bolagets egen hemsida:

www.visithemavantarnaby.se

Kontaktperson:

Sofi Marberg

Verksamhetschef och projektkoordinator i Bärkraft.

E-post: sofi.marberg@hemavantarnaby.se
Tel: +46 (0)954-104 65

Facebook: facebook.com/visithemavantarnaby

Instagram: instagram.com/visithemavantarnaby

Youtube: youtube.com/user/hemavantarnaby