Formulär avtal nytt objekt logiförmedling

Logiförmedling avtal nytt objekt

Vi behöver följande uppgifter för att förbereda avtalet om logiförmedling. Avtalet skickas sedan för digital signering via Penneo.

  • Ange även lägenhetsnummer eller liknande om fler objekt finns på samma adress.
  • Ägare till objektet som ska förmedlas.
  • Dit ni vill att vi skickar bokningsbekräftelser. Endast en adress möjlig.
  • Dit vi kan skicka information och kommunicera (valfritt)
  • Ange clearing nr och kontonummer var för sig. Ett svenskt bankkontonummer består alltid av clearingnummer (fyra siffror) och ett kontonummer. Antalet siffror i kontonumret varierar från bank till bank Det förekommer att Swedbank har en femte siffra i clearingnummer som börjar på 8, t ex 8327-9. Den femte siffran ska inte registreras
  • Erbjudandet gäller för 2 vuxna samt ägarfamiljens barn under 18 år.