Hållbarhet

VÅR HÅLLBARHETSRESA

På Hemavan Alpint har vi inriktning på framtiden och har kartlagt en första väg mot en mer hållbar verksamhet. Vi är ödmjuka inför det faktum att även om vår kärlek till fjällen och backarna är oändlig, är vår verksamhet inte utan inverkan. Det är därför vi ser det som vår skyldighet att kontinuerligt sträva efter förbättring.

Med en fastslagen plan och konkreta mål för 2028 är vi på en resa för att ständigt lära och utvecklas. Vi är inte perfekta och att vägen mot hållbarhet är en ständig process, men vår vilja är stark och vår riktning klar. Vi är beslutna att minska vårt fotavtryck och öka vårt ansvarstagande, steg för steg, dag för dag. För en bättre morgondag!

Vår ambition är att genom att arbeta tillsammans – med våra gäster, medarbetare, rennäring och samhällspartners – kunna fortsätta att bygga en framtid för Hemavan Alpint som vi alla är stolta över och som fortsätter att skapa stora härliga upplevelser för hälsa och välbefinnande. En hållbar verksamhet som respekterar och värnar om den miljö vi alla värdesätter.

Tack för att du är en del av denna resa. Tillsammans gör vi skillnad.

På sidorna nedan kan du läsa vår policy, ta del av några av våra initiativ samt se hur du själv som gäst kan bidra.

 

Vår vision är att bli Nordens mest hållbara och lättillgängliga fjälldestination året om

vision & hållbarhetspolicy

BAKGRUND / FAKTA

GLOBALA MÅLEN

Hemavan Alpints hållbarhetsarbete grundas i de globala målen (SDG och Agenda 2030) och innehåller de tre aspekterna av hållbarhet: ekologisk, ekonomisk och social och ska bidra till att:

  1. Bekämpa klimatförändringar
  2. Hållbar konsumtion
  3. Hållbara samhällen och biologisk mångfald
  4. Social hållbarhet

Läs mer

 

VX-METODEN OCH GSTC

Hemavan Alpint är en del av Västerbotten Experience. Det innebär att verksamheten har genomgått en hållbarhetsanalys enligt Global Sustainable Tourism Council´s kriterier för hållbar turism och att vi ingått en överenskommelse med Region Västerbotten Turism att utveckla vårt hållbarhetsarbete utifrån dessa.

LÄS MER OM GSTS

LÄS MER OM VÄSTTERBOTTEN EXPERIENCE

 

BRANSCHENS HÅLLBARHETS- ARBETE

Hemavan Alpint är medlemmar i branschorganisationen SLAO (Svenska Skidanläggningars Organisation) som har tagit fram en färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom ramen för Fossilfritt Sverige. Vi stödjer och är en del av branschens arbete och tar del av både utbildningar och verktyg för rapportering.

LÄS MER

 

RAPPORTERING & UPPFÖLJNING

Hemavan Alpint rapporterar och följer upp förbrukning av el och bränsle för beräkning av utsläpp enligt GHG (Green House Gas)-protokollet som är ett globalt standardformat för klimatberäkningar.

LÄS MER

 

NÅGRA AV VÅRA INITIATIV

VI HAR KÖPT VÅR SISTA BENSINSKOTER

I slutet av februari (2024) levererades våra två första elskotrar och knappt en månad senare tog vi beslutet att vi har köpt vår sista bensinskoter. Våra elskotrar kommer från Taiga och är världens första serietillverkade elskoter. Att byta ut våra bensindrivna skotrar till elskotrar ett led i vårt arbete med att minska våra utsläpp.

 

LÄS MER

VI KÖR MED 100 % FÖRNYELSEBART BRÄNSLE

Hemavan Alpint har sedan vintersäsongen 21/22 också valt att tanka sina pistmaskiner med den förnybara dieseln, HVO100. Att byta från vanlig diesel till förnybart drivmedel har minskat Hemavan Alpints utsläpp med 80 %.

Bränsle till pistmaskinerna är det enskilt största utsläppsområdet inom driften. Att använda förnybar diesel är i en övergångstid ett viktigt steg mot minskade utsläpp och fossilfrihet när det gäller direkt påverkan.

SNÖDJUPSMÄTNING MED SNOWSAT

Snö är helt centralt för vår verksamhet! Under säsongen 2024 har vi installerat SNOWsat i en av våra pistmaskiner. SNOWsat är ett verktyg för snöhantering och snödjupsmätning som bidrar till Hemavan Alpints hållbarhetsinitiativ genom att effektivisera snöproduktionen och förbättra pisternas kvalitet. Genom att noggrant planera och använda snöresurserna kan vi säkra backarna från säsongens början till slut. Med SNOWsat kan vi sätta specifika målsnödjup för olika delar av backen och tidsperioder, och dessa jämförs sedan automatiskt med dagliga mätningar.

Genom preciserad hantering av varje kubikmeter snö, kan snöläggning och pistpreparering göras mer effektivt och miljövänligt och bidrar till att vi kan säkra säsongens öppettider med bra kvalitet.

SNOWsat hjälper alltså Hemavan Alpint att driva en mer hållbar verksamhet genom smart och ansvarsfull snöhantering.

DU SOM GÄST

HÅLLBARHETSGUIDEN – LÄTT ATT GÖRA RÄTT

Här finner du kunskap och inspiration om vad som kan vara bra att veta under din vistelse i Hemavan. Det är nämligen så att ju fler som besöker oss, desto mer ökar trycket på både vår natur och lokalsamhället – därför vill vi att det ska vara lätt för dig att göra rätt. Genom att göra så gott du kan för människor, djur och natur bidrar du till en ännu bättre platts för oss alla.

Hållbarhetsguiden har möjliggjorts genom projektet Bärkraft, ett samarbete mellan destinationerna Visit Hemavan Tärnaby, Visit Helgeland och Gold of Lapland.

HÅLLBARHETSGUIDEN

HÅLL HEMAVAN RENT – EN UPPFÖRANDE KOD

Naturen och de upplevelser den bjuder på är det som lockar besökare året om. Med fler besökare ökar också trycket på naturen och nedskräpning är en av konsekvenserna. För att vi alla även i fortsättningen ska kunna njuta av allt det vackra som naturen bjuder på har vi en enkel uppförandekod till alla som besöker oss året om – skräpa inte ner.

LÄS MER

RIKSINTRESSE OCH FJÄLLVETT

Här har vi samlat information om vilka rättigheter och skyldigheter man har när man vistas i fjällen.

Läs mer

KLIMATKALKYLATORN

Senast 2050 ska vi alla leva inom gränserna för en planet men redan idag behöver vi göra stora förändringar mot mer hållbara livsstilar. Hur lever du? Och vad kan du ändra?

Starta klimatkalkylatorn