Hållbar utveckling

Naturen, de riktiga fjällen och naturupplevelserna är något unikt, svårt att kopiera och beständigt över tid. Det vill vi värna om för att kommande generationer ska få samma möjlighet att uppleva det framöver.

Målet för Hemavan är att bli en hållbar besöksdestination.  Hållbarhetsguiden som arbetats fram av projekt Bärkraft innehåller kunskap och inspiration och syftar till att göra det lätt att göra rätt när du vistas på vår destination.

Riksintresse

Riksintresse är ett begrepp som kan avse ett område, plats eller enstaka objekt som är skyddat och anses viktigt ur en nationell synvinkel. Dessa bestämmelser finns omnämnda i miljöbalken. De riksintressen som är högaktuella inom vårt område är de som nämns nedan.

Kulturmiljövård

Läs mer

Rennäring

Läs mer

Rörligt friluftsliv

Läs mer

Obrutna fjäll

Läs mer

Naturvård

LÄS MER

Leave no trace

Det finns ingen tvekan om att sociala medier har förändrat sättet vi marknadsför våra fjäll. Den här texten från Leave no trace får oss att tänka efter och reflektera över vilka bilder vi lägger upp och hur vi taggar.

Läs mer


Fjällvett och etikett

Här har vi samlat information om vilka rättigheter och skyldigheter man har när man vistas i fjällen.