Om Gränshandelsmarknaden

Gränshandelsmarknaden i Tärnaby kommer inte att arrangeras fler gånger.

Sommaren 2019 var sista året som Gränshandelsmarknaden genomfördes med Visit Hemavan Tärnaby AB som arrangör. Hösten 2020 beslutade ägarna i Visit Hemavan Tärnaby att bolaget ska avvecklas.

Möjligheten att ta över marknaden har erbjudits till andra företag och föreningar i området men än så länge finns inte någon ny arrangör. Är du intresserad av arrangemanget, mejla Visit Hemavan Tärnaby på info@hemavantarnaby.se


Historik:

Från Gränsfest till Gränshandelsmarknad

Från början av 1800-talet till en bra bit in på 1900-talet färdades man vintertid med häst och släde över till Norge för att handla. Man slog följe i så kallade hästforor. Men då mellanriksvägen blev färdig 1939 och andra världskriget bröt ut upphörde epoken med hästfororna.

I syfte att upprätthålla de goda relationerna med norrmännen anordnades i kommunens regi på 1950-talet en årligen återkommande gränsfest i Umfors. Efter några års uppehåll flyttades arrangemanget till Tärnaby. Tärna IK Fjällvinden spelade fotboll mot norska lag, man hade dragkampstävling och på kvällen var det dans på Udden.

Detta pågick under många år, till 1982, då Tärna IK Fjällvinden beslutade att försöka få till en marknad i samband med Gränsfesten 1983, helgen efter Åsele marknad.

Folkets Hus-föreningen anordnade filmförevisning och andra aktiviteter, och därför lades marknadsplatserna från centrum upp mot Folkets Hus. Där fanns även ett litet tivoli. Totalt blev det 50 försäljningsplatser det första året.

Marknaden fortsatte sedan, och 1985 ökade besöksantalet genom ett ”Folk-race-arrangemang” i Solberg, tillsammans med Lycksele motorklubb. Den aktiviteten drog ny publik, som även besökte Udden på kvällen. Folk-race anordnades även 1986, och sågs av nästan 1000 personer. Tyvärr blev det sista gången, då arrangemanget blev alltför resurskrävande.

Gränshandelsmarknaden har sedan starten vuxit och blivit en tradition. Här möts hemvändande Tärnabor, men även besökare från grannkommunerna och norrmän.

Antalet marknadsplatser uppgick till ca 150, och uppskattningsvis besökte 10-15 000 personer marknaden varje år. Från och med 2010 är Gränshandelsmarknaden ett samarrangemang mellan Tärna IK Fjällvinden och ortens företagare i form av Hemavan Tärnaby Pr-förening.

2012 tog Visit Hemavan Tärnaby AB över arrangemanget Gränshandelsmarknaden och drev det fram till år 2020. Sommaren 2020 kunde inte marknaden genomföras då Covid-19 satte stopp för större arrangemang. Hösten 2020 beslutade Visit Hemavan Tärnabys ägare att bolaget ska avvecklas och därmed kommer de inte att arrangera marknaden fler gånger.

Möjligheten att arrangera Gränshandelsmarknaden har erbjudits till företag och föreningar i området.