Villkor

Våra skidpassbestämmelser

Som medlemmar i SLAO, Svenska liftanläggningars organisation, följer vi deras riktlinjer och rekommendationer gällande skidpassen. Nedan finner du delar av skidpassbestämmelserna.

Skidpasset är personligt och får ej överlåtas. Foto är obligatoriskt på skidpass som gäller minst 5 dagar. Signatur är obligatoriskt på alla skidpass som inte har foto.

Skidpass med valfria dagar gäller endast den säsong de är inköpta. Skidpassbestämmelser enligt överenskommelse med Konsumentverket och SLAO.

Fullständiga skidpassbestämmelser hittar du i SLAOs Lilla Gula. Vid missbruk av skidpass uttages en kontrollavgift om 1000 kr. Vid förlorat skidpass exkl. key card ersättes återstående tid mot uppvisande av giltigt spärrkvitto.