Topptur

Ett paradis för alla friåkare

Hemavan är ett av Sveriges bästa eller kanske till och med det absolut bästa friåkningsområdet i Sverige där höga toppar och sköna sluttningar finns inom några minuters gångavstånd från Hemavans skidsystem.

Upplev Hemavan tillsammans med lokala guider

Att färdas uppför fjället med stighudar under skidorna och belönas med ett åk utför är en underbar naturupplevelse. Enligt många den ultimata skidupplevelsen. Hemavans guider känner till terräng, omgivningar och vart den bästa snön finns att hitta för dagen.

BOKA GUIDAD TOPPTUR MED TUNET

 


Fjällsäker

Naturvårdsverket har skapat en hemsida för dig som färdas i de svenska fjällen vintertid. Här hittar du dagliga bedömningar av lavinfaran. För att göra prognoserna samlar de in observationer från fjällen, bedömningar av lokala experter och väderinformation. Sedan sammanställs det till rekommendationer på sidan lavinprognoser.se.

Använd prognoserna till att fatta säkrare beslut på fjället. Men kom ihåg att du själv ansvarar för var och när du åker, och därmed också för hur stora risker du utsätter dig för.

Till lavinprognoser.se

Lavininformation Hemavans skidområde

Hemavan Alpints skidpatrull har som mål att säkerställa en trygg och säker skidåkning inom på pistkartan markerad skidområdegräns. Om du har frågor v.g. kontakta skidpatrull eller liftvärd  för att ta del av daglig information om vilka åtgärder man genomfört/planerar genomföra samt en bedömning av aktuellt läge.

I terräng som ligger utanför de områden man når genom att glida från och tillbaka till en öppen lift/nedfart bedrivs ingen bekämpning. Hemavan Alpint bedriver vid behov bekämpning av lavinfara i lavinterräng som ligger inom skidområdesgräns och sker i första hand med sprängämne.Trots det kan man aldrig helt säkert säga att dessa sluttningar är säkra att åka i.

OBS! Det är aldrig lavinfara i våra öppna nedfarter och liftar. Här kan du åka och vara säker på att inte drabbas av laviner, oavsett lavinfaran i offpistterräng.

Som grund för lavininformationen ligger Naturvårdsverkets nationella Lavinprognoser. Vill du ha mer information om lavinläget utanför det område Hemavan Alpint bedriver sin verksamhet hänvisar vi till lavinprognoser.se

Punkterna nedan gäller vid all offpiståkning.

  • Var alltid sökbar! Ha alltid med dig lavinsäkerhetsutrustning (RECCO, Transceiver, Sond, Spade, Ballongsäck) samt att du är utbildad i och regelbundet övar kamraträddning.
  • Åk aldrig ensam
  • Stanna aldrig rakt under en sluttning, åk åt sidan.
  • Tänk på att du kan utlösa laviner över andra människor, åk aldrig ut på en brant sluttning om du har människor under.
  • Att någon åkt sluttningen innan innebär inte att den är säker.
  • Omarkerade hinder/faror förekommer i terrängen.
  • Vid en olycka kan det ta lång tid att få hjälp.
  • Rapportera alltid om ni ser lavinaktivitet eller själva utlöst en lavin.

Offpist

All skidåkning utanför märkta och preparerade nedfarter anses som offpist och sker på egen risk. Följ skyltarna, markeringarna och indikerad lavinfara och lavininformation. Alla som färdas i opreparerad terräng ska besitta god kunskap om bedömningen av lavinfara.

Lavinfara

Respektera indikerad lavinfara och försäkra dig om att du har den kunskap som krävs för att bege dig utanför markerade områden och för bedömningen av lavinfara. I terräng med mer än 20-30 graders lutning är risken ständigt närvarande, även om andra har åkt skidor i området.

Trygg offpiståkning med guide

Häng med våra guider på offpiståkning/friåkning. Vi åker på trygga ställen med duktiga guider. Har du några frågor eller funderingar, kontakta oss gärna på +46(0)70-894 76 28 eller via mail: skidskola@hemavan.nu