Nyheter/Blogg

Fortsatta satsningar i Hemavan efter rekordsäsong

Av Pontus Lindh
20 juni, 2018 i Nyheter i Hemavan

Hemavan som nyligen utsågs till Sveriges bästa skidanläggning kan glädjas åt ännu en rekordsäsong med rekordmånga skidåkande gäster och ökade skidpassintäkter.

30 november 2017 invigdes Hemavans största nyhet någonsin och nu kan man konstatera att Hemavan Gondol blev en succé redan första året. Skidpassförsäljningen ökade med 16 % från föregående år och antalet skiddagar har ökat från 169 000 till 204 000 under de fyra senaste säsongerna.

Vi blickar tillbaka på en väldigt bra säsong där vinterns stora nyhet Hemavan Gondol har gett oss precis de resultat vi hoppades på. Givetvis är det viktigt att våra intäkter ökar då det är en förutsättning för fortsatta investeringar men det som också gläder mig är alla positiva kommentarer vi fått från våra gäster i vinter, säger Thomas Ringbrant, VD för Hemavan Alpint.

Samtidigt som Hemavan Alpint släppte nyheten om Hemavan Gondol presenterades även Vision 2025 där ett antal spännande idéer om Hemavans fortsatta utveckling fanns med. Hemavan är en av de skidorter som växer mest i Sverige och nu är det klart att det blir ytterligare investeringar redan inför kommande vinter.

Vision 2025 är fortsatt aktuell för oss även om vissa punkter har försvunnit och andra lagts till. Vår nästa stora investering är ett nytt toppmodernt snösystem som kommer effektivisera snöproduktionen och ge en bättre skidprodukt vid Hemavan Gondol. Investeringen är på totalt 9 MSEK och allt ska stå klart inför vintern 2018/19. Vi jobbar även med två detaljplaner där en inkluderar Gondolbyn och den andra gäller för ett helt nytt skidområde längre västerut, avslutar Ringbrant.

För mer information kontakta:

Thomas Ringbrant, VD Hemavan Alpint AB
Tel: +46(0)70-392 36 62
E-post: thomas.ringbrant@hemavan.nu

Pontus Lindh, Marknadschef Hemavan Alpint AB
Tel: +46(0)70-894 76 60
E-post: pontus.lindh@hemavan.nu