Nyheter/Blogg

Bred överenskommelse säkrar framtiden för rennäring, besöksnäring och utveckling i Hemavan

Av Pontus Lindh
8 april, 2019 i Nyheter i Hemavan

Representanter för Storumans kommun, Länsstyrelsen Västerbotten, Ubmeje tjeälddie sameby och besöksnäringen har skrivit under en överenskommelse om hur rennäring och besöksnäring gemensamt ska verka och utvecklas i Hemavan-området.

Antalet turister ökar och nya fritidshusområden byggs och planeras i Hemavan. Sex parter har nu enats om en överenskommelse som innebär att Artfjället blir ett ostört kalvningsområde för Ubmeje tjeälddie sameby. Renskötseln och besöksnäringen bedrivs i geografiskt stora områden. I större delen av fjällområdet kan de verka sida vid sida, men framförallt under vårvintern och försommaren är renskötseln beroende av lugna områden under renarnas kalvningstid.
Ett handslag för Hemavan innebär att:
 • Kalvningsmarken ska koncentreras till Artfjället, vilket därigenom blir Ubmeje tjeälddie samebys viktigaste och mest störningskänsliga fjällområde.
 • Inom Artfjället ska inte några anläggningar för friluftslivet anläggas.
 • Artfjället ska inte marknadsföras för turister och får inte användas för turistaktiviteter, framförallt under perioden 15 april–30 juni.
 • När samebyn ställt om verksamheten kommer allmänna skoterleder endast att stängas under korta perioder i samband med renflytt.
 • Parterna ska gemensamt informera ortsbor och turister om denna överenskommelse, samt hur väsentlig den är för en samexistens mellan renskötselns bedrivande och Hemavans utveckling.
Parterna:
 • Storumans kommun
 • Länsstyrelsen Västerbotten
 • Ubmeje Tjeälddie sameby
 • Visit Hemavan Tärnaby
 • Trolltunet
 • PC Rettig&Co AB/Hemavan Alpint

För mer information kontakta: