Nyheter/Blogg

Markus Eriksson tillträder som ny VD för Hemavan Alpint

Av Pontus Lindh
26 november, 2021 i Nyheter i Hemavan

Hemavan Alpints styrelse har beslutat att utse Markus Eriksson till ny VD för Hemavan Alpint.

Till vänster Markus Eriksson VD, till höger Christian Björklöf styrelseordförande för Hemavan Alpint.

Markus Eriksson är uppvuxen i Härjedalen och har spenderat stora delar av sitt privata och yrkesliv i, eller i anslutning till en skidbacke. Markus har lång och gedigen erfarenhet från olika VD – och ledarroller inom bl.a. Säfsen Resort och Skistar.

Jag är väldigt glad över att vi rekryterat Markus Eriksson till rollen som VD för Hemavan Alpint. Markus har en lång och bred erfarenhet från skidbranschen och kommer med sin strategiska förmåga och inspirerande ledarstil bidra starkt till Hemavans fortsatta utveckling, säger Hemavan Alpints styrelseordförande Christian Björklöf.

Att få möjligheten att leda ett bolag med så stor potential ser jag som en ynnest, och att få uppleva Hemavans storslagna natur är såklart en stor bonus. Norrland och Hemavan är i stark utveckling. De planer och visioner som finns för Hemavan är mycket inspirerande och jag ser fram emot att vara en del av förverkligandet av Hemavan som Norrlands skidort, säger Markus Eriksson VD för Hemavan Alpint.

Styrelsen vill även ta tillfället i akt och tacka tidigare VD Toni Franz för hans insats när han nu lämnar sitt uppdrag på Hemavan Alpint.

För mer information kontakta:

Markus Eriksson, VD Hemavan Alpint AB
Tel: +46 (0)-70 518 04 73
E-post: markus.eriksson@hemavan.nu

Christian Björklöf, Styrelseordförande Hemavan Alpint AB
Tel: 00 358 40 762 270
E-post: christian.bjorklof@pcrettig.com