Säkerhet & ansvar

Säkerhet

Husvagnarna ska placeras med ett säkerhetsavstånd på 4 meter och alltid med draget utåt.

Gästen ansvarar för att gasol och elutrustning är provad och godkänd enligt gällande bestämmelser i Sverige.

Eluttag (230 V/10 A) får inte överbelastas. Elkabel som inte är ansluten får inte vara strömförande. Gästen får inte göra ingrepp i elskåpen.

Försäkringar

Gästen ansvar för att husvagnen och övrig utrustning är försäkrad.

Campingvärdens ansvar

HAAB är ansvarig för skada som åsamkas gästen genom bevisad vårdslöshet av HAAB eller av HAAB anlitad personal eller entreprenör. HAAB ansvarar inte för skada som drabbat gäst av utomstående eller annan gäst. Inte heller för skada som ligger utom HAABs kontroll.

Ordningsregler

Sanitärt
Disk- och tvättvatten liksom lungor ska tömmas i utslagsvasken. Direktutsläpp i mark är inte tillåtet.

Trafik inom området
Kör i gånghastighet (max 10 km/h) och så korta sträckor som möjligt med motordrivna fordon. Mellan 23.00 och 06.00 är fordonstrafik inte tillåten.

Visa hänsyn
Störande uppträdande är inte tillåtet. Mellan kl. 23.00 och 06.00 ska det vara tyst på campingen och någon fordonstrafik är inte heller tillåten.

När du eldar eller grillar måste du, förutom att tänka på brandsäkerheten, visa hänsyn till dina grannar. Tänk på att röken/oset kan upplevas som störande.

Hundägare ombeds visa största möjliga hänsyn mot övriga gäster. Håll hunden i kort koppel och rasta den utanför området. Ta upp efter hunden.

Hjälp oss hålla campingplatsen ren och skräpfri. Använd sopcontainer, som finns i området, för hushållssopor. Återvinningsstation för sortering av papper, glas, plast med mera finns i centrala Hemavan efter vägen mot flygplatsen. Övriga sopor lämnas på Morkans återvinninsstation som ligger några kilometer väster om Tärnaby.