Coronainformation säsongskort

Återbetalning utgår inte vid driftavbrott* som varat kortare tid än en tredjedel av Skidpassets giltighetstid (giltighetstiden räknas från anläggningens öppningsdatum).  Detta innebär att återbetalning inte betalas ut för något av våra säsongskort på grund av stängningen i Hemavan Tärnaby.

Detta enligt riktlinjer från SLAO läs mer om SLAOs riktlinjer>>

* Driftstop som orsakats av händelser utanför driftledningens kontroll och som inte kunde räknas med då skidpasset såldes eller vars följder inte kunde undvikas.