Hej Fritidshusägare!

Hemavan Tärnaby området har ca 1500 fastboende, men under perioder vistas över 20000 personer i området. Detta ställer höga krav på olika typer av samhällsservice som ex sjukvård, fungerande vatten och avlopp, samhällsskydd och beredskap osv.

Vi behöver därför få in uppgifter från Er som äger ett fritidsboende på hur detta används. Ditt bidrag blir därmed en mycket viktig pusselbit i det statistiska underlag som ligger till grund för planering och investeringar framöver.

Avsändare till denna enkät är destinationsbolaget Visit Hemavan Tärnaby i samarbete med bl.a sjukstugan i Tärnaby. För frågor kontakta katti.lundstrom@hemavantarnaby.se.