Hållbar utveckling

Naturen, de riktiga fjällen och naturupplevelserna är något unikt, svårt att kopiera och beständigt över tid. Det vill vi värna om för att kommande generationer ska få samma möjlighet att uppleva det framöver.

Målet för Visit Hemavan Tärnaby är att bli en hållbar besöksdestination. För att nå dit har en analys gjorts som utgår ifrån (GSTC) Global Sustainable Tourism Council:s kriterier för destinationer. Det är en internationell metod som FN står bakom. Analysen visar hur långt Hemavan Tärnaby kommit när det gäller hållbarhet, men visar också konkreta åtgärder som bör genomföras för att fullt ut bli en hållbar destination.

Tillsammans med företagen på destinationen arbetar Visit Hemavan Tärnaby aktivt för att bedriva en hänsynsfull turistnäring som kan samexistera med lokalsamhället, andra näringar samt djur och natur.

Riksintresse

Riksintresse är ett begrepp som kan avse ett område, plats eller enstaka objekt som är skyddat och anses viktigt ur en nationell synvinkel. Dessa bestämmelser finns omnämnda i miljöbalken. De riksintressen som är högaktuella inom vårt område är de som nämns nedan. Läs mer om dem i Länsstyrelsen i Västerbottens publikation 

Kulturmiljövård

Läs mer

Rennäring

Läs mer

Rörligt friluftsliv

Läs mer

Obrutna fjäll

Läs mer

Naturvård

LÄS MER

Leave no trace

Det finns ingen tvekan om att sociala medier har förändrat sättet vi marknadsför våra fjäll. Den här texten från Leave no trace får oss att tänka efter och reflektera över vilka bilder vi lägger upp och hur vi taggar.

Läs mer


Fjällvett och etikett

Här har vi samlat information om vilka rättigheter och skyldigheter man har när man vistas i fjällen.