Broarna som binder ihop leden

De erbjuder inte bara en magnifik utsikt och överblick utan de får dig även torrskodd över Tärnasjöns arkipelag. Sedan de byggdes har helt enkelt broarna i Tärnasjön glatt många vandrare.

Det var under ett par år i början av 2000-talet som de sju nya broarna uppfördes. Två så kallade träbalksbroar där terrängen medgav och hela fem hängbroar med varierande längd. Från broarna får man överblick över en slags övärld med hundratals holmar som formades då isen dominerade landskapet. Öarna är moränryggar som bildats vinkelrätt mot inlandsisens rörelseriktning, så kallad rogenmorän. ”Fjällsjöskärgården” är en del av områdets mest karaktäristiska inslag. Tärnasjöområdet utgörs av en nord-sydlig dalgång, vars mellersta del upptas av den 17 km långa Tärnasjön. Vid sidan om Umeälvens delta utanför Umeå är sjön det enda området i Västerbottens län som är upptaget på våtmarkskonventionens lista över internationellt värdefulla våtmarker, ett så kallat Ramsar-område.

Ett stort antal våtmarksberoende fåglar häckar i eller omkring sjön. Vattenvegetationen i sjöns södra del är artrik med både märkliga och sällsynta arter som strandmaskros och styvnate. Från Tärnasjön rinner Tärnaån mot Forsavan och vidare ända ned till Umeälven vid Solberg utanför Tärnaby. Mot sydost finns den något villsamma men spännande Ånkardalen med mängder av rogenmoräner och i norr finns Laiva med landets sydligaste palsar, en slags upphöjning av torv och mossa vilka det alltid råder permafrost i. Mer mot väst breder Norra Storfjällsmassivet ut sig.

Vid Tärnasjöstugorna, som bemannas av STF, finns 26 bäddar. En riktig höjdare är bastun där trötta leder och ben kan få slappna av och värma sig.

När du vandrar Kungsleden och sträckan Hemavan-Ammarnäs blir Tärnasjöstugorna ett centrum. Ledsträckan mellan exempelvis Syterstugan och Tärnasjöstugorna är lättvandrad och välspångad, där följer du både sjön och tar dig uppför fjällsidor. Syterstugan ligger intill Svärfarsbäcken och här uppfördes den första stugan redan så tidigt som 1923. Stugorna är utmärkt som utgångspunkt för toppturer mot Norra Sytertoppen, 1768 meter över havet.

I Tärnasjön är mobiltäckningen dålig men ute på ”telefonudden” går det oftast bra att ringa ut. I Syterstugan fungerar täckningen bättre. Vandrar du på hösten så glöm inte att kolla efter kantareller, vissa år är tillgågen god. Och kika gärna upp i luften då och då, fåglar som blåhake, hökuggla, jaktfalk, fjällvråk och kungsörn finns i området och då och då seglar även havsörn vid sjön.

Under många år fanns båttaxi på sjön men nu ligger denna verksamhet nere på obestämd tid.
Däremot finns möjlighet till helikoptertransport, det finns både regelbundna turer samt möjlighet att beställa egen transport från något av de helikopterföretag som verkar i området. Man kan till exempel flyga ut till Tärnasjöstugan och vandra Kungsleden till Hemavan vilket är en lämplig tredagars-tur. Eller varför inte som ett tufft löppass för den mer vältränade. Då kommer du förutom Tärnasjöns fantastiskt omgivning även få ta dig genom Syterskalet om du nu inte väljer att vandra över Norra Sytertoppen. Leden över toppen är nymålad sommaren 2016 och en annan nyhet är en ny tio meters balkbro som byggts över Syterbäcken. Därigenom slipper man nu vada över bäcken när man går toppleden. En ännu lite längre balkbro har byggts ca 1,5 kilometer väst om Viterskalsstugan över en bäck som tidigare varit lite knepig att passera vid högt vatten. En påminnelse vad gäller broar ute i fjällvärlden är dock att en ordentlig vårflod kan svepa bort den stadigaste av broar. Det kan vara bra att ha med sig vid planering av en tidig vandringstur. För den som vill vandra över en av de hittills längsta hängbroarna som byggts i Västerbotten är ett tips att vandra de fem kilometrarna från Syterstugan ned mot Semarvallen, leden mot Norra Fjällnäs. Denna hängbro färdigställdes hösten 2015 och mäter hela 70 meter i spann och totalt med landgångar är bron omkring 100 meter lång.

Text och foto: Tor Larsson

Läs mer om vandring  längs Kungsleden på Svenska turistföreningens hemsida